Blog Merkrecht

SKY en SKYPE

Groot nieuws begin deze maand: Skype mag zijn naam niet meer gebruiken van Sky TV.

Maar: is dat echt zo?

In de berichtgeving hierover is nogal wat onduidelijkheid geweest. Zo zou Skype haar naam moeten veranderen. Als je wat dieper in de zaak duikt, blijkt dat echter wat genuanceerder te liggen.
Het is namelijk zo dat er hier sprake is van een conflict dat voortkomt uit een aanvraagprocedure voor een merkregistratie. Skype wilde haar merknaam SKYPE al in 2004 in Europa registreren. Echter: bij de merkaanvraag hebben ze gebruik gemaakt van een erg brede productomschrijving. Daardoor valt niet alleen de online videoconferencing (het skypen zelf) er onder, maar in potentie ook allerlei andere zaken. Sky TV had al eerder een merkregistratie voor dit soort diensten en maakte daarom bezwaar tegen de merkaanvraag omdat ze vond dat SKY en SKYPE te veel op elkaar lijken. De eerste drie letters zijn immers identiek en het publiek zou kunnen denken dat de merken SKY en SKYPE van een en dezelfde aanbieder afkomen.

Sky TV heeft Skype dus niet beticht van directe inbreuk op haar merkrechten, maar heeft in het aanvraagproces bezwaar gemaakt en probeert hierdoor te voorkomen dat Skype als merk geregistreerd wordt. De vraag is dus of Skype strikt juridisch zelfstandig een merk kan zijn; niet of Skype concreet en praktisch inbreuk maakt. Nogal een verschil omdat in dit soort bezwaarprocedures zaken als schadevergoeding en winstafdracht niet voorkomen.
Als het merkrecht toch wordt toegekend aan Skype, mogen ze op basis daarvan ook andere diensten aanbieden, die kunnen lijken op de diensten die Sky TV aanbiedt. Op dat moment is er dan ook een meer concreet gevaar voor inbreuk op de merkrechten.

Of je het er nu mee eens bent of niet: het feit blijft dat de namen SKY en SKYPE een grote financiële waarde vertegenwoordigen en dat het daarom ook niet vreemd is dat beide partijen tot het uiterste zullen gaan om hun belangen te waarborgen.

Moraal van het verhaal: 1) Check van tevoren goed of het merk dat je wil gebruiken écht nog vrij is. 2) Blijf alert op nieuwe merkaanvragen die lijken op jouw merk, bijvoorbeeld via een merkbewaking.

Frank Bouman

Merken- en modellengemachtigde
× Stel je vraag via WhatsApp