Wat is een merk?

Een merk is eigenlijk alles waarmee je je eigen producten (of diensten) onder de aandacht brengt van de klant en afzet tegen de producten van de concurrent. In feite kunnen alle uiterlijke zaken die een product kenmerken en gebruikt worden als onderscheidingsteken een merk zijn. Op die manier kun je voorkomen dat anderen meeliften op een op basis van jouw onderscheidingsteken bij klanten opgebouwde reputatie.

Grafisch voorstelbaar

Merken moeten grafisch voorstelbaar zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld namen of logo’s een merk kunnen zijn. Het is echter ook mogelijk om voor een bepaalde slogan of een kleurencombinatie een merk aan te vragen. Zo kun je op de snelweg al van ver af zien welk merk tankstation er aan komt door de gebruikte kleuren.

Onderscheidend

Ook moeten merken onderscheidend zijn. Dit houdt onder andere in dat een merk niet zuiver beschrijvend mag zijn voor de diensten of waren die onder het merk worden aangeboden. Ook woorden die gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal kunnen niet op zichzelf als merk worden vastgelegd.

Advies?

Het bepalen of een merk aan de vereisten voor bescherming voldoet is een ingewikkelde toets. Een merk registreren kan bovendien op verschillende manieren.  Als je een merk hebt dat je wilt beschermen, neem dan contact op met onze merkengemachtigden voor advies. Dit kan via het contactformulier.

   Stel je vraag via WhatsApp