Wat is een unitair patent?

Een unitair patent is een patent dat niet voor één land, maar voor een groep of unie van landen geldt.

Verreweg het bekendste voorbeeld van een unitair patent is het unitair patent van de Europese Unie. In 2012 zijn er stappen gezet die het uiteindelijk mogelijk moeten maken dat je één patent hebt dat rechtsgeldig is in de meeste landen van de Europese Unie. Op dit moment moet je een Europees patent per land registreren in de landen waar je wilt dat het geldig is, waarbij je daarna per jaar oplopende instandhoudingstaksen moet betalen om het alleenrecht in dat land te laten bestaan. Bij een unitair patent worden de eisen voor registratie op één lijn gebracht voor de landen die meedoen, en betaal je één instandhoudingstaks in plaats van registratie en instandhouding per land.

De verwachting is dat dit tot een reductie zal leiden in de kosten voor registratie en instandhouding. Daartegenover geldt wel dat een unitair patent bij het niet betalen van de jaartaks in één keer zal vervallen. In het huidige systeem heb je de mogelijkheid om per land te bepalen waar je de instandhoudingstaksen betaalt. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het patent een aantal jaar na verlening in minder belangrijke markten te laten vervallen, terwijl het in de belangrijkere markten nog steeds doorloopt. Bij een unitair patent bestaat deze optie niet.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een unitair patent te krijgen, omdat nog niet alle formaliteiten hiervoor zijn afgerond. Op het moment dat het Europese unitair patent daadwerkelijk mogelijk wordt, dan zal dit geïntegreerd worden in de bestaande procedure voor een Europese patentaanvraag. Overigens wordt er al sinds de jaren ‘70 over een unitair patent gepraat, en omdat er nog steeds wat hordes zijn die genomen dienen te worden is nog niet zeker of dit unitair patent er daadwerkelijk ook gaat komen.

Heb je vragen over hoe je je uitvinding in Europa het beste kunt beschermen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag bij het uitstippelen van de beste strategie.


× Stel je vraag via WhatsApp