Blog #Patentrecht 

EOB zittingen nu definitief online

Bij het Europees Octrooibureau (EOB) kan je tijdens een procedure verzoeken om een mondelinge behandeling ofwel zitting. Tijdens een dergelijke zitting kun je je argumenten nog eens face-to-face uiteenzetten, zodat het EOB uiteindelijk jouw kant kiest.

Zittingen bij het Europees Octrooibureau kunnen plaatsvinden tijdens de verleningsprocedure van een patent, tijdens een oppositieprocedure of bij een beroepsprocedure. Vroeger werden deze zittingen uitsluitend in München gehouden en was je als octrooigemachtigde als snel twee dagen op pad om een dergelijke zitting bij te wonen.

Sinds een jaar of tien geleden werden ook steeds meer zittingen in de Haagse vestiging van het EOB gehouden. Voor Nederlandse octrooigemachtigden natuurlijk een thuiswedstrijd, maar ook minder leuk omdat je bij wijze van spreken 's-ochtends vroeg in de auto kon stappen, een zitting kon bijwonen en dan al voor het avondeten thuis kon zijn.

En toen kwam Covid-19 om de hoek kijken en werden alle zittingen uitgesteld. Maar omdat de pandemie langer bleek te duren en het EOB normaal gesproken diverse zittingen per dag houdt, werd er een pilot project opgetuigd om via Zoom een zittting te houden. Eerst was dat op vrijwillige basis, maar omdat veel gemachtigden bang waren hun zaak niet meer optimaal te kunnen presenteren via een scherm, werd daar weinig gebruik van gemaakt. Aangezien het EOB geen achterstand wilde oplopen met zittingen, werd al redelijk snel een online zitting de standaard gemaakt in het kader van de heersende pandemie en de restricties die de diverse overheden hadden opgelegd. Op zich een begrijpelijke en vooral tijdelijke oplossing.

Nu Covid-19 redelijk is afgezwakt en er al langere tijd geen restricties meer gelden, zou je verwachten dat de face-to-face zittingen weer een vlucht zouden nemen. Maar de uitnodigingen voor online-zittingen bleven de afgelopen maanden gewoon binnenkomen.

De president van het Europees Octrooibureau heeft nu 24 november 2022 besloten dat alle zittingen per definitie online gevoerd zullen worden. Alleen met een zeer goede onderbouwing waarom een online-zitting nadelig is, kan de betreffende divisie overwegen om een zitting alsnog face-to-face te doen. Maar dat zal in de toekomst naar verwachting alleen bij zeer hoge uitzondering nog gebeuren.

Bas-Jan 't Jong

Octrooigemachtigde
 

   Stel je vraag via WhatsApp