Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor een merkregistratie?

Nadat we alle gegevens hebben voor je merkaanvraag zal Inaday zo snel mogelijk overgaan tot het officieel indienen van de merkaanvraag. De merkenautoriteiten (zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) zullen dan allereerst de gegevens van de aanvraag controleren. Als de aanvraag geaccepteerd is, zal worden nagegaan of het merk wel als merk kan worden fungeren. Merken die niet als merk kunnen fungeren zijn bijvoorbeeld beschrijvend en niet-onderscheidende termen. Als de aanvraag ook deze toets doorstaat, zal de aanvraag officieel gepubliceerd worden. Gedurende een periode van ongeveer drie maanden hebben andere merkhouders dan de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Mocht dat niet gebeuren dan zal de aanvraag kort daarna ingeschreven worden. Je krijgt het inschrijvingsbewijs dan vanzelf door ons toegestuurd.

Meer weten over merkrecht?

Heeft u nog vragen over merkrecht of wilt u uw merk direct beschermen? Lees dan meer over merkrecht. U kunt uiteraard bij vragen ook altijd contact met ons opnemen.

   Stel je vraag via WhatsApp