Kan ik een merk aanvragen?

Met een merk kun je bescherming aanvragen voor tekens waarmee je je onderscheidt in de markt. Dit kan bijvoorbeeld een naam (woordmerk) zijn of een logo (beeldmerk), maar alles waarmee je je eigen producten onder de aandacht brengt van de klant en afzet tegen de producten van de concurrent kun je in feite als merk gebruiken.

Het is hierbij wel van belang dat je merk aan de vereisten voor een merk voldoet.

Vereisten voor een merk

Een aantal vereisten voor een merk zijn o.a.:

  • Het merk mag niet zuiver beschrijvend zijn voor de diensten die je aanbiedt (zoals bijvoorbeeld ‘woonoutlet’ als merk voor een winkel in meubels);
  • Het merk mag niet overeenstemmen of verwarring stichten met een eerder merk;
  • Het merk mag niet misleiding veroorzaken ten aanzien van de daaronder aangeboden waren of diensten (bijvoorbeeld ‘trappistenbrood’ voor brood dat niet uit een trappistenklooster komt);
  • Het merk mag niet te kwader trouw gedeponeerd zijn (zoals bijvoorbeeld omdat een derde dit recentelijk heeft gebruikt)
  • Het merk mag niet in strijd is met de goede zeden of de openbare orde.

Neem contact op

Heeft u nog vragen over merknaambescherming of wilt u uw merk direct beschermen? Onze adviseurs kunnen je het beste adviseren over de mogelijkheden.

   Stel je vraag via WhatsApp