Wat betekenen de tekens ©, ® en ™?

Deze tekens zijn afkomstig uit het Amerikaans rechtssysteem. In Nederland en in de meeste Europese landen hebben de tekens geen wettelijke basis.

Het teken © betekent volgens het Amerikaanse systeem dat er een auteursrecht rust op datgene waar het teken voor staat. Auteursrecht, in het Engels copyright genoemd (vandaar de omcirkelde C) beschermt de maker van een werk tegen ongeoorloofd gebruik van zijn werk, in het bijzonder openbaarmaking en verveelvoudiging. In Amerika was vroeger het gebruik van dit teken vereist om auteursrecht te claimen, maar dit is inmiddels niet meer nodig.

Wanneer het teken ® gebruikt wordt, dan is dit om aan te geven dat het een geregisteerd merkrecht (de R staat voor registered trademark) rust op datgene waar het teken voor staat. Daarnaast bestaat er het teken ™ (TradeMark), dat meestal gebruikt wordt voor niet-geregistreerde merken.

Zoals gezegd hebben de tekens in Nederland en de meeste Europese landen geen wettelijke basis. Het is wel zo dat het misleidend gebruik van die tekens (bijvoorbeeld als er wel een ® staat vermeld, maar er geen merk is geregistreerd) is sommige landen als een economisch delict wordt gezien en er strafrechtelijke vervolging op kan volgen.

Heb je verder nog vragen over de consequenties van deze tekens? Of wil je zelf weten of het raadzaam is om deze tekens te voeren? Neem dan contact op met een van onze merkengemachtigden. Of lees meer over het registreren van uw merk.

   Stel je vraag via WhatsApp