Kan ik na een modelregistratie nog patent aanvragen?

Om je uitvinding door middel van een patentaanvraag te beschermen is het onder andere van belang dat je uitvinding nieuw is ten opzichte van alle eerdere publicaties wereldwijd. In de beoordeling van nieuwheid tellen niet alleen patentpublicaties mee, maar ook andere publicaties, zoals bijvoorbeeld gepubliceerde modelregistraties. Om die reden is het van belang om te kijken of je modelregistratie al gepubliceerd is. Dit gebeurt doorgaans enkele weken na de indieningsdatum.

Meer informatie

Als je modelregistratie nog niet gepubliceerd is, en je hebt verder ook nog geen publicaties verricht, dan vormt je eerdere modelregistratie geen probleem bij het aanvragen van patent. Wel is het van belang om snel te handelen, om je patentaanvraag voor de publicatie van de modelregistratie in te dienen.

Als je aanvraag echter wel gepubliceerd is, dan perkt dit vaak de mogelijkheden in. Modellen zijn op zich bedoeld om vormgeving los van technische eigenschappen te beschermen. Vaak blijken uit een modelregistratie ook details over de technische werking van het te beschermen product, als gevolg waarvan de inhoud van een latere eventuele patentaanvraag niet nieuw of niet inventief kan zijn.

Neem contact op

Mocht je een modelregistratie hebben aangevraagd, en wil je weten of een patent nog mogelijk is? Neem dan contact met ons op. In overleg kunnen we de beste strategie bepalen!

   Stel je vraag via WhatsApp