Als ik patent heb aangevraagd, kan ik dan mijn uitvinding openbaar maken?

Op het moment dat je patentaanvraag is ingediend, dan is je beschermingsclaim vastgelegd. Je kunt dus met je uitvinding naar buiten treden. Wel moet je er rekening mee houden dat je daadwerkelijke handhaafbare beschermingsomvang afhangt van de mate waarin je uitvinding ook voldoet aan de vereisten voor bescherming, zoals onder andere nieuwheid en inventiviteit. Een aantal maanden na indiening van je patentaanvraag komt een verslag van het nieuwheidsonderzoek van de octrooiraad, waarin zij aangeven hoe zij aankijken tegen de patenteerbaarheid van de uitvinding.

Wanneer je na indiening je uitvinding wijzigt, dan is het wel goed te bekijken of dit consequenties heeft voor je patentaanvraag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een doorontwikkeling hebt gemaakt op je bestaande uitvinding. In dat geval kan het raadzaam zijn deze vorm op te nemen in een aparte patentaanvraag of een binnen het eerste jaar ingediende vervolgaanvraag. Ook kan het zijn dat onderdelen die je in eerste instantie als essentieel beschouwde, bij nader inzien niet nodig zijn of anders kunnen worden ingevuld. In dat geval kan het verstandig zijn om ook te kijken of er opties zijn om je positie te versterken.

Heb je een technische ontwikkeling die je wilt beschermen, en zoek je advies over de beste route naar bescherming? Neem dan contact met ons op. Als je het contactformulier invult, dan nemen we contact met je op.

   Stel je vraag via WhatsApp