Hoe lang duurt het aanvragen van patent?

Voor het aanvragen van patent moet je een technische beschrijving van de uitvinding indienen. Octrooigemachtigden van Inaday kunnen deze beschrijving voor je opstellen, zelfs al binnen één werkdag. Na je goedkeuring dienen we de patentaanvraag in, waarna je met je uitvinding de markt op kunt. Binnen ongeveer 9 maanden komt het rapport van het nieuwheidsonderzoek. In dit rapport worden publicaties genoemd die de octrooiraad relevant acht voor je patentaanvraag. Aan de hand van dit rapport kunnen we je adviseren over de mogelijkheden.

Meer informatie

Meestal is het daarna nodig om een inhoudelijke behandeling te doorlopen, waarin de beschermingsomvang van de patentaanvraag verdedigd en zo nodig beperkt wordt. Afhankelijk van het land van indiening en de te volgen procedures duurt het over het algemeen 1½ jaar (landen zonder inhoudelijke behandeling, zoals Nederland) of tot ongeveer 4 jaar (de meeste andere landen) na indiening voordat patent verleend wordt.

Meer weten over patentaanvragen?

Heeft u nog vragen over het aanvragen van een patent? U kunt uiteraard bij vragen altijd contact met ons opnemen.

   Stel je vraag via WhatsApp