Wanneer is mijn technische uitvinding nieuw?

Om een technische uitvinding te beschermen is het allereerst van belang dat je uitvinding nieuw is. Nieuwheid betekent voor een patentaanvraag dat de uitvinding voor de indiening nergens in de openbaarheid mag zijn gebracht. Dit vereiste geldt wereldwijd en ongeacht taal of vorm. Enerzijds tellen hierbij publicaties mee zoals eerdere patentaanvragen en artikelen in tijdschriften, maar tegelijkertijd moeten ook publicaties als websites, tentoonstelling op een beurs of verkoop meegenomen worden bij de beoordeling van de nieuwheid. Alleen op het moment dat je hierbij voor geheimhouding hebt gezorgd, bijvoorbeeld door middel van een geheimhoudingsverklaring, dan telt die betreffende publicatie niet mee.

Dus op het moment dat je het product al in de Verenigde Staten hebt getoond, of het is in een Chinees patent beschreven, of je hebt het al aan klanten verkocht die niet aan geheimhouding zijn gebonden, dan is het in Nederland niet nieuw, en vervalt hier de mogelijkheid om bescherming aan te vragen.

Veel landen kennen overigens ook een grace period waarbinnen sommige publicaties niet meetellen. In de meeste landen zijn de mogelijkheden van deze grace period vrij beperkt. In Europa is gebruik bijvoorbeeld alleen mogelijk bij misbruik of tentoonstelling op een zeer beperkt aantal tentoonstellingen, en dan ook onder strikte voorwaarden. In de Verenigde Staten zijn de mogelijkheden voor bescherming ruimer op het moment dat je zelf een publicatie hebt verricht, echter ook hier binnen een strikte periode.

Naast het vereiste van nieuwheid geldt ook dat je uitvinding inventief dient te zijn ten opzichte van de voor de indieningsdatum verrichte publicaties.

Heeft u interesse in het aanvragen van patent? Neem dan contact met ons op. Een van onze octrooigemachtigden helpt u graag.

   Stel je vraag via WhatsApp