Wat is een PCT-aanvraag?

Met een patentaanvraag kun je bescherming krijgen voor technische uitvindingen. Dit moet in principe gebeuren per land of, waar mogelijk, per groep kan landen. Binnen het eerste jaar na een eerste indiening kun je uitbreidingen indienen naar andere landen. Een PCT-aanvraag is een uitstelprocedure voor het aanvragen van patent. Op basis van een ingediende PCT-aanvraag heeft de aanvrager gedurende 2½ jaar te mogelijkheid om voor de in de PCT-aanvraag beschreven uitvinding een aanvraag in te dienen bij één of meer bij het PCT-verdrag aangesloten landen.

Verreweg de meeste landen zijn aangesloten bij het PCT-verdrag. Een aantal uitzonderingen hierop zijn o.a. Taiwan en Argentinië. Een volledige lijst van de aangesloten landen kun je hier vinden.

Voor aanvragers van een ‘gewone’ patentaanvraag is een PCT-aanvraag ook soms interessant. Dergelijke aanvragers hebben zoals gezegd 1 jaar de tijd om op basis van de eerste aanvraag uitbreidingen te doen naar andere landen. Soms blijkt deze termijn te kort om een goede beslissing te nemen over de gewenste landen voor bescherming, bijvoorbeeld omdat de benodigde investeringen voor een groot aantal indieningen nog niet afgerond zijn. Met een PCT-aanvraag kan deze termijn voor de PCT-landen verlengd worden met 1½ jaar tot in totaal 2½ jaar. Aan een PCT-aanvraag zijn wel kosten verbonden, maar deze zijn doorgaans lager dan afzonderlijke indiening in meerdere landen.

WIl je bescherming aanvragen voor een technische uitvinding en heb je vragen over de beste strategie? Neem dan contact op met Inaday. We helpen je graag.

   Stel je vraag via WhatsApp