Patent aanvragen op een idee

Een idee dat uniek is en mogelijkheden heeft in de markt is belangrijk om te beschermen, u wilt namelijk niet dat een ander met uw idee er vandoor gaat. Hiervoor kunt u patent aanvragen op uw idee. Het patenteren van een idee zorgt voor een bescherming van maximaal 20 jaar, waardoor u het alleenrecht krijgt op het produceren en commercieel uitbaten van uw idee.

Voorwaarden patent aanvraag

Voor het verkrijgen van een patent op een idee, moet het idee aan een aantal voorwaarden voldoen. Een idee moet namelijk vernieuwend, inventief en industrieel toepasbaar zijn.

1. Vernieuwend

Dit houdt in dat uw idee nergens ter wereld openbaar is gemaakt, noch door u zelf noch door iemand anders. Deze voorwaarde is erg belangrijk, want een publicatie in een krant of een demonstratie op een beurs geldt al als een openbaring van uw idee.

Om er achter te komen of u een vernieuwend idee heeft kunt u gebruik maken van een octrooidatabank, Espacenet is hier een voorbeeld van. Hier kunt u vinden waar concurrenten mee bezig zijn en of uw idee al bestaat of niet. Natuurlijk kunnen wij ook voor u in deze databases zoeken en u adviseren over de mogelijkheden van patent bescherming op basis van de gevonden documenten.

2. Inventief

Dit betekent dat uw idee een vindingrijke oplossing is. Het idee mag niet voor de hand liggend zijn. Hierbij kunt u denken aan een nieuwe oplossing voor een bestaand probleem bij een bekend product. Als uw oplossing voor een dergelijk probleem nog niet bekend is, dan is uw uitvinding inventief. Voor het juist inschatten of iets inventief is, is veel ervaring nodig. Neem dan ook bij twijfel altijd even vrijblijvend contact met ons op.

3. Industrieel toepasbaar

De laatste voorwaarde voor het aanvragen van een patent op uw idee is de industriële toepasbaarheid. Deze eis bepaalt dat uw idee ook gemaakt of toegepast moet kunnen worden.

Hoe vraagt u een patent op uw idee aan?

Zodra u aan bovengenoemde voorwaarden voldoet kunt u bij Inaday een vrijblijvend gesprek aanvragen. Dit eerste gesprek is bedoeld om uw idee zo goed mogelijk te begrijpen en advies te geven over wat de beste bescherming is voor uw idee.

Het is verstandig om vervolgens een oriënterend nieuwheidsonderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek helpt bij het vinden van raakvlakken van uw idee en die van anderen. Op deze manier weet u zeker dat u een patent kunt aanvragen.

Om vervolgens patent aan te vragen voor uw idee, dient er een patentaanvraag geschreven te worden. Dit is een tekst waarin de stand van techniek en het idee beschreven wordt. Inaday maakt haar naam waar door het eerste concept van de patentaanvraag in één werkdag aan te leveren. Klik hier voor meer informatie over de kosten van een patentaanvraag.

Wanneer u akkoord bent met de patentaanvraag kan deze ingediend worden bij het Nederlandse Octrooicentrum of de Europese octrooiraad. Nadat het patent op uw idee is ingediend, is uw idee beschermd.

Na ongeveer 6 tot 9 maanden na de indiening komt het rapport van het door het Octrooicentrum of het Octrooibureau opgestelde officiële nieuwheidsonderzoek beschikbaar. Wij rapporteren dit aan u en adviseren u over welke bescherming mogelijk zal zijn voor uw idee op basis van de ingediende patentaanvraag.

Hierna kunt u uw idee volledig beschermen in geheel Nederland. Hieraan zitten uiteraard kosten verbonden. Kijk voor de prijzen op onze tarievenpagina of maak gebruik van de kostencalculator om een goed beeld te krijgen van uw kosten.

Hulp nodig bij het aanvragen van een patent op uw idee?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van een patent? Wij bij Inaday helpen u graag! Neem vrijblijvend contact met ons op of kom gerust even langs.

   Stel je vraag via WhatsApp