Patent aanvragen

Heeft u een unieke oplossing bedacht, een echt gat in de markt? Door uw uitvinding of idee via het octrooirecht of patentrecht te beschermen met behulp van een patentaanvraag of octrooiaanvraag krijgt u exclusief recht op het gebruik van uw uitvinding.

Patent aanvragen: hoe doet u dit?

Heeft u een unieke oplossing bedacht, een echt gat in de markt? Door uw uitvinding of idee via het octrooirecht of patentrecht te beschermen met behulp van een patentaanvraag of octrooiaanvraag krijgt u exclusief recht op het gebruik van uw uitvinding. 

Anderen mogen dan zonder uw toestemming niet dezelfde of een vergelijkbare uitvinding op de markt brengen. Uw technisch vermogen en creatieve inspanning krijgen met een patentaanvraag de waardering die ze verdienen. Zie ook ons artikel: “Octrooi en patent; wat is het verschil?“. 

Eisen patent aanvragen

Als u patent aanvraagt, moet uw uitvinding of idee voldoen aan de volgende 3 eisen:

 • Nieuwheid
  Dit houdt in dat uw uitvinding of idee vóór de datum van patentaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend mag zijn, noch door u zelf noch door iemand anders.
 • Inventiviteit
  Dit betekent dat uw uitvinding of idee een innovatieve oplossing is. De uitvinding mag voor een fictieve vakman niet voor de hand liggend zijn. Twijfelt u hierover, neem dan vooral contact met ons op om hierover advies te krijgen.
 • Industriële toepasbaarheid
  De uitvinding of het idee moet te produceren zijn.

Voordelen patent aanvragen

 • Exclusief recht om een product of werkwijze voor maximaal twintig jaar in de markt te zetten.
 • Verhoogt de waarde van uw bedrijf, voordelig bij een overname of bij een zoektocht naar een investeerder.
 • Het Intellectuele Eigendomsrecht kunt u verkopen of u kunt licenties uitgeven van uw patent aan externe partijen. 
 • Inzetbaar als marketingboodschap. Een patent geeft aan dat het een uniek product of werkwijze is hierdoor zullen consumenten eerder bereid zijn om een hogere prijs te betalen.
 • Belastingvoordeel halen door gebruik te maken van de innovatiebox, dit is een stimuleringsmaatregel van de overheid.

 

Snel geregeld in 3 stappen

1

Stap 1: neem contact met ons op

U kunt contact leggen met ons via telefoon, e-mail of via het contactformulier. In het eerste contact stellen wij vast wat de meest geschikte manier van beschermen is. Daarbij is het van belang dat u in elk geval kort uitlegt wat u wilt beschermen, zodat wij u snel kunnen adviseren over de mogelijkheden. U kunt natuurlijk ook op onze vestigingen in Enschede of Heerenveen langskomen.

2

Stap 2: bevestiging van de opdracht

Wanneer duidelijk is welke werkzaamheden u wilt laten uitvoeren, sturen wij u per e-mail een opdrachtbrief. In deze opdrachtbrief geven wij aan welke werkzaamheden wij voor u kunnen verrichten en wat dit kost. De opdrachtbrief zal vergezeld gaan van een voorschotfactuur. De betaling hiervan beschouwen wij als uw definitieve opdracht.

In deze stap vragen wij ook om inhoudelijke informatie, zoals naam en adres van de persoon of rechtspersoon die het recht gaat verkrijgen. Daarnaast vragen wij informatie over het product waarvoor bescherming gewenst is, zoals afbeeldingen en nadere toelichtingen.

3

Stap 3: bescherming van uw merk, product en/of dienst

Zodra wij uw definitieve opdracht ontvangen hebben, zorgen wij ervoor dat de werkzaamheden binnen één werkdag zijn uitgevoerd. Zie ook ons artikel:”In één dag: hoe is het mogelijk ? “. Dit betekent voor een merkbescherming, dat we binnen een dag het merk geregistreerd hebben. Voor een modelbescherming of octrooibescherming betekent dit dat u binnen één dag het concept van de aanvraag per e-mail ontvangt. Na uw akkoord kan de aanvraag voor de modelbescherming of de octrooibescherming binnen 1 à 2 uur zijn ingediend.

Mogelijke patent aanvragen

Hieronder kunt u zien voor welke producten of ideeën u een patent kunt aanvragen.

 • Product (bijvoorbeeld een fiets of stoel)
 • Werkwijze (bijvoorbeeld software of een manier om een product te maken)
 • Stof (bijvoorbeeld een geneesmiddel)
 • Gebruik (bijvoorbeeld als er een bepaalde stof effectief blijkt voor een ander einddoel, kunt u dit patenteren)

Onmogelijke patent aanvragen

Hieronder kunt u zien voor welke producten of ideeën u geen patent kunt aanvragen.

 • Naam
 • Logo
 • Naam onderneming
 • Schrijfwijze
 • Kleurcombinatie
 • Kleding
 • Kunst
 • Boeken of publicaties

Bovenstaande onderdelen kunnen wel op een andere manier beschermd worden. Lees hier welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Bescherming patent aanvragen

Voor een patent is het begrip ‘nieuw’ van de allergrootste betekenis. Als u uw vinding al eens heeft geshowd, verkocht of er reclame voor hebt gemaakt, kunt u geen rechten meer krijgen. Absolute geheimhouding is dus een noodzaak voor een patent of octrooi. 

Het patentrecht beschermt uw uitvinding of idee, wanneer u een patent heeft dan mogen anderen uw uitvinding of idee niet:

 • Maken
 • Gebruiken
 • Doorverkopen
 • Verhuren
 • Afleveren
 • Invoeren
 • In voorraad hebben

Waar geldt een patent aanvraag?

In het algemeen adviseren wij om de uitvinding te beschermen in het land waar u zelf gevestigd bent en waar uw belangrijkste markten liggen. In overleg met u stellen wij een optimale landendekking op, met de daarbij behorende registratie route. Uiteraard zijn wij volledig op de hoogte van de ins en outs van iedere route, zodat wij elke patent aanvraag op maat voor u kunnen samenstellen. Lees hier meer over de verschillende routes die mogelijk zijn. 

Beschermingsduur patent aanvragen?

Na het aanvragen van patent via ons octrooibureau, geldt meestal een maximale beschermingsduur van 20 jaar. U hebt ieder jaar een beslismoment om het recht al dan niet in stand te houden. Wij brengen u natuurlijk altijd ruim van tevoren op de hoogte van het aanstaande aflopen van iedere termijn.

Kosten patent aanvragen

Al voor € 5.075,- exclusief BTW kunt u een volledige Nederlandse patentbescherming hebben, inclusief een advies over het rapport van het officiële nieuwheidsonderzoek. Bekijk voor meer informatie onze pagina tarieven patent aanvragen. Voor indiening in andere landen of het verdere verloop van een Europese patentaanvraag.

Kosten patent aanvragen

Heeft u nog vragen over het aanvragen van patent en wilt u uw innovatieve idee direct beschermen? Neem dan contact met ons op.


Bekijk de tarieven kostencalculator

Benodigdheden patent aanvragen

Wanneer u bij ons voor een vrijblijvend gesprek komt om een patent aan te vragen, dan zullen we u allereerst uitleggen wat wij u kunnen bieden en of een patent wel de beste bescherming voor uw vernieuwing biedt. Misschien is namelijk een merk of een modelregistratie wel beter.

Tijdens het gesprek is het van belang dat wij gaan begrijpen wat u uitgedacht heeft. Hoe u ons dat duidelijk maakt, is aan u. U kunt een prototype meenemen, foto’s, een filmpje, of gewoon een duidelijke mondelinge uitleg. Wij blijven in elk geval net zo lang vragen stellen tot we door hebben, waar het om gaat.

Kortingsvouchers voor jonge ondernemers

Inaday wil graag jonge technische bedrijven stimuleren om te innoveren, uitvindingen te doen en slimme ideeën te genereren. Hierdoor zorgen we er samen voor dat we een economische voorsprong opbouwen, werkgelegenheid stimuleren en een positieve toekomst tegemoet gaan.

Om jonge technische bedrijven een duwtje in de rug te geven bieden wij twee vouchers aan:

 • een Searchvoucher voor het laten onderzoeken of een innovatie, uitvinding of idee wel nieuw is door middel van een nieuwheidsonderzoek.
 • een Innovatievoucher voor het laten beschermen van een innovatie, uitvinding of idee door middel van een patent aanvraag.

 

Met de betreffende voucher kunt u de bijbehorende diensten van Inaday afnemen en zo de concurrentie voor blijven.

Een patent aanvragen?

Heeft u nog vragen over het aanvragen van een patent en wilt u uw innovatieve idee direct beschermen? Neem dan contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op

Bas-Jan ’t Jong

Bas-Jan ’t Jong

Octrooigemachtigde