Als ik bescherming aanvraag, kunnen anderen dit dan ook zien?

Op het moment dat je een beschermingsaanvraag indient, dan wordt deze aanvraag binnen een vastgestelde periode gepubliceerd. Deze publicatie is ook van belang met het oog op de positie van derden. In principe geldt een vrije markteconomie, waarop intellectueel eigendom een uitzondering vormt. Het is daarom van belang dat derden moeten kunnen bepalen of zij met een bepaalde activiteit het risico lopen om inbreuk te maken op andermans rechten, en dat ze hun strategie hierop aan kunnen passen.

Meer informatie

Bij patenten worden patentaanvragen ongeveer 18 maanden na de indieningsdatum gepubliceerd. Mocht je na de indiening van een patentaanvraag willen voorkomen dat anderen kennis nemen van de inhoud van je patentaanvraag, dan kun je dit voorkomen door de patentaanvraag voor die tijd in te trekken. Door het intrekken van je patentaanvraag vervalt je aanvraag voor bescherming echter wel definitief.

Bij modelregistraties duurt het doorgaans enkele weken na indiening voordat je modelregistratie wordt gepubliceerd. Op verzoek kan de publicatie nog enige tijd uitgesteld worden, om zodoende de aanvraag gedurende enige tijd geheim te houden. DIt uitstel kan echter nooit langer duren dan 12 maanden na indiening van de modelregistratie.

Bij merkregistraties kan de publicatie soms al enkele dagen na de indiening plaatsvinden. Uitstel van publicatie is hierbij niet mogelijk. Bij merken zal de wens tot geheimhouding doorgaans minder spelen dan bij patenten en modellen.

Heb je bescherming aangevraagd, maar wil je niet dat je beschermingsaanvraag in de openbaarheid komt, dan is het verstandig om (een deel van) je idee geheim te houden. Neem in dat geval contact op voor advies. Onze adviseurs helpen je graag bij het bepalen van de optimale strategie.

   Stel je vraag via WhatsApp