Mijn product is een groot succes. Kan ik nog bescherming aanvragen?

Dit hangt af van het product dat je wilt beschermen.

Voor technische uitvinding is het in de meeste landen vereist dat je uitvinding voor de indieningsdatum nergens wereldwijd in de openbaarheid is gebracht. Op het moment dat je product een groot succes is, dan is het erg waarschijnlijk dat derden ook weten dat je je product al geopenbaard hebt. De kans is groot dat op het moment dat je anderen gaat aanspreken op inbreuk, deze ook jouw publicatie van voor de indiening van je patentaanvraag kennen en kunnen aantonen, waardoor patentbescherming in de meeste landen vervalt.

Wel kennen sommige landen buiten Europa een beperkte periode (de zogenaamde ‘grace period’) waarin eigen publicaties niet meetellen. Als je je product al geopenbaard hebt en je wilt ook bescherming in het buitenland, neem dan zeker contact op voor advies.

Bovendien gelden voor een modelrecht minder strikte eisen dan voor patenten. Hierdoor is het binnen een periode van 6 maanden na de eerste publicatie nog mogelijk om bescherming aan te vragen. Ook biedt auteursrecht soms mogelijkheden. Onze adviseurs helpen je graag bij het bepalen van de juiste strategie.

   Stel je vraag via WhatsApp