Wanneer maakt iemand inbreuk?

Of er sprake is van inbreuk op een recht hangt af van het type recht waarop je je baseert.

Bij patenten zijn, zo lang een patent van kracht is, een aantal bedrijfsmatige handelingen met betrekking tot productie en aanbieden van gepatenteerde producten of werkwijzen voorbehouden aan de houder van het patent. In Nederland is de houder van een patent de enige die het beschermde product (of voor zover van toepassing: een beschermde werkwijze) mag vervaardigen, invoeren, in voorraad hebben, gebruiken, in het verkeer brengen, verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, of voor een ander mag aanbieden. De beschermingsomvang wordt daarbij bepaald door de conclusies van het patent. Op het moment dat een derde partij zonder toestemming van de houder van het patent deze handelingen uitvoert, dan kan er sprake zijn van inbreuk. Ook het aanzetten tot inbreukmakende handelingen (zoals door het verschaffen van cruciale onderelen) of op equivalente wijze uitvoeren van een product kan leiden tot inbreuk.

Bij modellen is er sprake van inbreuk op het moment dat zonder toestemming door een derde het model wordt toegepast, of een vormgeving wordt gebruikt die dezelfde algemene indruk wekt op een geïnformeerde gebruiker. Technisch bepaalde aspecten spelen daarbij geen rol, omdat patentbescherming hiervoor bedoeld is.

Merkinbreuk betekent dat er door iemand zonder toestemming van de houder een merk gebruikt wordt dat al door ander is geregistreerd en waar die ander dus rechten op heeft. Niet alleen het gebruik van een identiek merk kan daarbij inbreuk opleveren, maar de houder van een merkregistratie kan onder omstandigheden ook optreden tegen afwijkende verwarrende merken en merken die meeliften op of afbreuk doen aan een bestaand merk.

Bescherming is per land geregeld. Het is dus heel goed mogelijk dat je in het ene land niet kunt optreden tegen inbreuk, en in een ander land wel. Omdat het erg kostbaar is om in alle landen bescherming aan te vragen, is het aan te raden om een slimme keuze hierin te maken.

Inbreuk is een situatie die van een aantal factoren afhankelijk is. Het is dus niet mogelijk om een algemeen antwoord te geven over de kans op inbreuk. Mocht je met inbreuk te maken hebben, dan raden we je aan contact met ons op te nemen. Aan de hand van alle factoren zullen we je adviseren over hoe te handelen.

   Stel je vraag via WhatsApp