Wat doe ik als iemand inbreuk maakt?

Wanneer je vermoed dat iemand anders inbreuk maakt op jouw intellectueel eigendom, dan zul je om je recht te halen daartegen actie moeten ondernemen. Voordat je stappen zet is het wel van belang om een analyse van de situatie te maken. Bij een patent moet je het vermeend inbreukmakende product toetsen aan de conclusies van het verleende patent. Bij merken of modellen voer je eveneens een toetsing uit om te bepalen of er sprake is van inbreuk.

Op het moment dat je tegen inbreuk wilt handhaven, dan bestaat de eerste stap meestal uit het versturen van een waarschuwing, zodat zeker is dat de tegenpartij bekend is met jouw rechten. De partij kan hierop zijn positie en strategie bepalen. Na een dergelijke waarschuwing volgt vaak een discussie over het product enerzijds of de geldigheid van het recht waarop je beroept anderzijds. Mocht dit traject niet resulteren in het door jou gewenste resultaat, dan kan het uiteindelijk nodig zijn om naar de rechter te stappen.

De gang naar de rechter is een belangrijke stap waarover je goed na moet denken, omdat de kosten significant kunnen zijn. Bij zaken met betrekking tot intellectueel eigendom wordt de verliezer van de zaak doorgaans veroordeeld tot betaling de kosten van de winnaar. Om die reden is het zeker aan te raden om te kijken of je een sterke zaak hebt, voordat je verdere stappen zet.

Omdat ieder geval van inbreuk op zichzelf staat en derhalve geen geval hetzelfde is, is het moeilijk om een eenduidig antwoord te geven of er sprake is van inbreuk. Als er bij jou een situatie van inbreuk speelt, adviseren we om dan ook met ons contact op te nemen via het contactformulier. Onze adviseurs nemen dan contact met je op!

   Stel je vraag via WhatsApp