Wat is een licentie?

Wanneer je door een intellectueel eigendomsrecht beschermd bent, dan heb je zo lang als het recht geldig is de absolute rechten om een bepaalde techniek, vormgeving of een bepaald onderscheidingsteken te gebruiken binnen het land waar de bescherming geldt. Afhankelijk van je strategie kun je bepalen hoe je dit recht wilt gebruiken. Je kunt dit absolute recht exclusief voor jezelf houden, bijvoorbeeld als je zelf het product op de markt wilt brengen. Je kunt echter ook met een partij een licentieovereenkomst afsluiten. Hierin spreek je in feite af dat je niet tegen deze partij op zult treden, in ruil voor een financiële vergoeding. Ook andere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het gebied waarbinnen de overeenkomst geldt) spreek je in een dergelijke licentieovereenkomst af.

Op het moment dat je op een door een patent beschermd concept een doorontwikkeling maakt, dan kan het noodzakelijk zijn dat je beschikt over een licentie om je eigen uitvinding op de markt te brengen. Bijvoorbeeld: als iemand anders een beker heeft gepatenteerd, en jouw ontwikkeling betreft een beker met een oortje eraan, dan is dit nog steeds een beker, welke in principe binnen de beschermingsomvang van het eerdere patent valt. Een licentie kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, dan noodzakelijk zijn.

Om de gevolgen van een licentie duidelijk te maken is het sterk aan te raden om de licentieovereenkomst op schrift te stellen en in te laten schrijven in het daarvoor bestemde register. Dit maakt ook tegenover anderen duidelijk dat er sprake is van een licentie.

Heb je vragen over licenties? Neem dan contact met ons op voor advies.

   Stel je vraag via WhatsApp